Sykehusavtaler

Veslas koffert har som mål at foreldre til alle barn som fødes med Downs syndrom i Norge skal få en koffert ved det sykehuset barnet blir født.

 

Per 01.01.19 har Veslas koffert avtale med alle nyfødt intensivavdelingene i landet, samt føde- og barselavdelinger. Ved de sykehusene der det finnes både barsel- og nyfødtintensivavdelinger, håper vi barna som fødes får koffert uavhengig av hvilken avdeling de blir liggende på.

 

Jobber du ved et sykehus som trenger påfyll av kofferter? Har du født et barn med Downs syndrom uten å få tilbud om å motta Veslas koffert? Send oss en mail på post@veslaskoffert.com eller bruk kontaktskjemaet vårt!

 

Vi har avtaler med følgende sykehus:

 

Østfold

Sykehuset Østfold HF, Kalnes, NFI

Akershus

Akershus universitetssykehus HF, NFI

Vestre Viken HF, Bærum, barsel

Oslo

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, NFI og barsel

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, NFI og barsel

Hedmark

Sykehuset Innlandet HF, Elverum, NFI

Sykehuset Innlandet HF, Kongsvinger, fødeavdeling

Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik, fødeavdeling

Oppland

Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer, NFI

Buskerud

Vestre Viken HF, Drammen, NFI

Vestre Viken HF, Kongsberg, barsel

Vestre Viken HF, Ringerike, barsel

Vestfold

Sykehuset Vestfold HF, Tønsberg, NFI

Telemark

Sykehuset Telemark HF, Skien, NFI

Aust-Agder

Sørlandet sykehus HF, Arendal, barsel

Vest-Agder

Sørlandet sykehus HF, Flekkefjord, barsel

Sørlandet sykehus HF, Kristiansand, NFI og Habu

Rogaland

Helse Stavanger HF, Stavanger, NFI og barsel

Helse Fonna HF, Haugesund, NFI

Hordaland

Helse Bergen HF, Haukeland, NFI og barsel

Sogn og Fjordane

Helse Førde HF, Førde, barsel- og kuvøseavdeling

Møre og Romsdal

Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund, NFI og barsel

Helse Møre og Romsdal HF, Molde, barsel

Helse Møre og Romsdal HF, Volda sjukehus, fødeavdeling

Sør-Trøndelag

St. Olavs hospital HF, St. Olavs hospital, NFI og barsel

Nord-Trøndelag

Helse Nord-Trøndelag HF, Levanger, barsel

Helse Nord-Trøndelag HF, Namsos, fødeavdeling

Nordland

Helgelandssykehuset HF, Mo i Rana, barsel

Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen, barsel

Nordlandssykehuset HF, Vesterålen, Stokmarknes, barsel

Nordlandssykehuset HF, Bodø, NFI og barsel

Troms

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Tromsø, NFI og barsel

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Harstad, fødestue

Finnmark

Finnmarkssykehuset HF, Hammerfest, NFI

Finnmarkssykehuset HF, Kirkenes, barsel

Veslas koffert: Sykehus