Veslas koffert

Veslas koffert er nettopp det, en koffert. En koffert vi ønsker at alle nye foreldre til barn med Downs syndrom i Norge skal få. En koffert som inneholder en bok om det å bli foreldre til et barn med Downs syndrom, fortellingen "Velkommen til Nederland", et hjemmelaget teppe, lue og sokker til babyen, personlige historier fra oss som står bak Veslas koffert og informasjon om aktuelle foreninger. En koffert vi håper kan gjøre den første tiden til disse foreldrene litt lettere.


Veslas koffert er et foreldreinitiativ startet av seks mødre til barn med Downs syndrom. Vårt mål er å være et konkret tiltak og hjelpemiddel i oppfølgingen av nybakte foreldre til barn med Downs syndrom ved norske sykehus. Vi ønsker å gi de nybakte foreldrene en god start på deres nye tilværelse og tenker at kofferten kan være et symbol på reisen de nå er i ferd med å legge ut på. Det er våre egne erfaringer og barn som er drivkraften for organisasjonen.


De fleste sykehus har helsepersonell som er godt rustet til å ta seg av foreldre som nettopp har fått et barn med Downs syndrom, ventet eller uventet. Likevel kan foreldrene oppleve å ikke bli møtt med den støtten og forståelsen de har behov for. Samtidig som foreldrene skal håndtere egne følelser skal de sette seg inn i medisinske diagnoser, orientere seg om et stort offentlig støtteapparat, og mye mer. Det kan føles skremmende, overveldende og ensomt. Da er det ekstra viktig å vite at det finnes et nettverk utenfor sykehusets vegger som kan gi støtte, oppmuntring og informasjon i alle situasjoner. I informasjonsmateriellet i Veslas koffert oppfordrer vi nybakte foreldre til å oppsøke Downs Syndrom Norge (DSN) eller et av DSNs lokallag, enten fysisk eller på nett. Disse diagnosespesifikke medlemsorganisasjonene arrangerer temakvelder og bidrar til sosiale fellesskap.


Veslas koffert er registrert som frivillig og veldedig organisasjon i Brønnøysundsregisteret.


Veslas koffert er inspirert av Jack's Basket og ble startet i 2014. Les mer om historien bak Veslas koffert i Norsk Sykepleierforbunds tidsskrift Jordmora (nr. 2, 2015).


Veslas koffert: Bunke med kofferter